Redirectioneaza 3,5%

Conform Codului Fiscal, contribuabilii pot dispune asupra destinției unei sume, reprezentând până la 3,5% din impozitul datorat pe venitul net anual impozabil , câștigul net anual impozabil din transferul  titlurilor de valoare, altele decât părțile sociale și valorile mobiliare, în cazul societăților închise, câștigul net anual din operațiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, și orice alte operațiuni de acest gen, pentru susținerea etnităților nonprofit care se înființează și funcționează în condițiile legii, unităților de cult, precum și pentru acordarea de burse private, conform legii.

Astfel, dacă vrei să ne ajuți în demersul nostru de a-i ajuta pe alții, puteți să o faceți redirecționând cei 3,5% către asociația noastră.

Redirecționarea este gratuită și se realizează prin completarea unui formular standard, Declaratia 230.

– activități independente;
– cedarea folosinței bunurilor mobile și imobile, realizate în calitate de proprietar, uzufructuar sau alt deținător legal;
– activități agricole pentru care venitul net se stabilește în sistem real;
– câștiguri rezultate dintransferul dreptului de proprietate asupra titurilor de valoare;
– câștiguri din operațiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract.

Formularul trebuie completat în 2 exemplare (unul pentru organul fiscal și unul pentru persoana în cauză).

Completarea formularului 230

Contribuabilul își scrie datele de identificare la punctul I, bifează căsuța corespunzătoare la punctul II, scrie suma care revine redirecționării (dacă nu se cunoaște, ea va ulterior calculată de către organul fiscal), apoi notează datele organizației; la punctul III se lasă necompletat; formularul trebuie semnat și datat de către persoana fizică în cauză.

DESCARCA FORMULARE 230

Doneaza prin card